Strona g³ówna :: hyperacidaminuria:: 812-546-9591 :: Centrum handlowe::


      Menu

      Ciekawe strony

      Promocja
49 groszy

      Zdjêcia œlubne
49 groszy

      Zdjêcia portretowe
49 groszy

      Monta¿ cyfrowy
49 groszy
      Zapraszamy


ZDJÊCIA PRZEZ INTERNET


Aby wys³aæ do nas zdjêcia wystarczy zainstalowaæ program, wybraæ odbitki, okresliæ ich format.Nastêpnie zadzwonic pod numer 055 6472121 potwierdziæ poprawno¶æ przes³anych zdjêæ i uzgodnic termin odbioru, który nastepujê w Centrum Handlowym Jagie³³o przy ulicy Ko¶ciuszki 5
)


(949) 473-2281PRZECZYTAJ TUTAJ INSTRUKCJÊ FOTO SENDERAby skorzystac z wybranego przez Ciebie pakietu


wpisz w okno logowania odpowiedni kod promocji


Przy minimum 100 odbitkach - cena 0,45 - w pole kod promocji wpisz PAKIET100


Przy minimum 200 odbitkach - cena 0,40 - w pole kod promocji wpisz PAKIET200


Przy minimum 300 odbitkach - cena 0,35 - w pole kod promocji wpisz PAKIET300okno


Zapraszamy

US£UGI DODATKOWE.
Wydruki wielkoformatowe
Reprodukcje
Szablon by 281-554-3374